Conducatorii de vehicule: Permisul de conducere

Examen auto   |   Chestionare auto   |   Simulare examen auto
Nou! Acum ai acces 100% gratuit la un simulator de examen auto.
Ce este simulatorul de examen auto?

Cauta informatii despre examenul auto.

ExamenAuto.net > Legislatie rutiera >

Conducatorii de vehicule: Permisul de conducere

Ai o nelamurire legata de examenul auto? Posteaza aici intrebarea ta!
Lista indicatoarelor, marcajelor si semnalelor agentului de circulatie.
Contraventii si punctele de amenda pentru faptele savarsite in traficul rutier.
Aici gasesti codul rutier dar si intrebari de verificare pentru fiecare capitol.Conducatorii de vehicule: Permisul de conducere
CAPITOLUL III

Conducatorii de vehicule

Sectiunea 2

Permisul de conducere

Art. 23.
(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice Il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada Inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, In conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, In vederea obtinerii permisului de conducere, numai In prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat In acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente In timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.

(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare In vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul Impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru Incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa Indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.

(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor In vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au Incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neIntrerupt In ultimii 10 ani In structurile politiei rutiere.

(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca Indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).

(8) Programa de Invatamant pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor In vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.

(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 24.
(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii Isi au domiciliul sau resedinta.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc In conformitate cu conventiile internationale In domeniu la care Romania este parte, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) In localitatile In care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si In limba minoritatii nationale respective.

(4) In cazul cetatenilor straini care Isi stabilesc domiciliul sau resedinta In Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, Intr-o limba de circulatie internationala.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, In cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, In conditiile stabilite prin regulament.

(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1).

Art. 25.
(1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, In conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26.
Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, In scopul Insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 27.
(1) Persoanele care Isi stabilesc domiciliul ori resedinta In Romania pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza Isi au domiciliul sau resedinta, In conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) si (6).

(2) Cetatenii romani cu domiciliul In strainatate pot solicita In Romania obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza Isi au locuinta detinuta In proprietate sau Inchiriata. In sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din Romania a cetateanului roman cu domiciliul In strainatate se considera resedinta.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca nu sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de o autoritate straina.

(4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale.

Art. 28.
Evidenta permiselor de conducere si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii Isi au domiciliul sau resedinta.

Ai luat permisul auto?
Iti mai trebuie o masina.
Daca vrei sa iti iei permisul trebuie intai sa alegi o scoala de soferi.
Aici pot sa exersezi putin si pentru proba practica :)
Ai grija sa nu faci ca ei!